בדיקת הזכויות בנכס

עו"ד מטעם הקונה

תפקידו של עורך הדין הוא לבדוק את טיב הזכויות בנכס, זהות הבעלים האמיתיים, האם ישנם שעבודים, עיקולים או הערות אזהרה לטובת רוכש אחר על הדירה. תפקידה של בדיקה זו נועד לכך שאפשר יהיה להעביר את הזכויות ללא כל חשש. לרוב עורך הדין יסייע גם ברישום הערת אזהרה לטובת הרוכשים.

אם יש בעיה עם הזכויות בנכס, למשל אם קיימת הערת אזהרה לטובת רוכש אחר, יכול להיות שעסקת המכירה לא תצא לפועל. לאחר השלמת העסקה  ניתן  להיעזר בעורך הדין כדי להעביר את הבעלות הרשומה בדירה על שמו של הרוכש

עו"ד מטעם המוכר

תפקידו לעמוד בקשר עם עו"ד הקונה ולספק לו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים בכדי שניתן יהיה לגבש הסכם מכירה.  על קונה ומוכר הדירה לבדוק את מרכיבי המס המגולמים בעסקה: שלב קריטי בעסקת מכר מקרקעין הוא בחינת ההיבט המיסויי של העסקה. המוכר נדרש לשלם מס שבח ולעיתים היטל השבחה ועל הקונה מוטל מס רכישה. יש לבדוק את החבויות ולערוך תכנון מס מיטבי שיכול לחסוך לצדדים לא מעט כסף. בירור זה קריטי גם לשם בחינת כדאיותה הכלכלית של העסקה ועל כן מומלץ להיוועץ בעורך דין מומחה במקרקעין אף לעניין זה.

ניהול המשא ומתן ועריכת חוזה המכר

שלב עריכת ההסכם שנוצר בעקבות המשא והמתן הוא אחד השלבים החשובים ביותר ומהווה את ליבת עבודתו של עורך הדין בתהליך רכישה ומכירה של דירה.

בשלב זה הצדדים ידונו באופן העברת התשלום (פריסת התשלומים והסכום שישולם), במועד העברת החזקה בדירה, פריטים שיישארו בדירה (אם מדובר בדירה יד שנייה) ועוד עניינים הדרושים להשלמת העסקה. עורכי הדין יעלו את כלל ההסכמות על הכתב ובעצם יגבשו את חוזה המכר של הדירה (הסכם מכר דירה יד שניה). עורכי הדין של הצדדים יחליפו ביניהם את טיוטות ההסכם תוך מעבר ובדיקה של סעיפי החוזה השונים אשר אמורים לגלם את רצון הצדדים לעסקה, עד לקבלת חוזה מוגמר ומוסכם בין הצדדים.  

שכ"ט עורך דין

עמלת שכ"ט עורך דין משתנה בהתאם לאופי העסקה ונעה בין   0.5%  לבין 1.5% מסכום העסקה+ מע"מ (כך לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) תש"ס-2000)

עם זאת, אין חוק קבוע בעניין שכר טרחה עורך דין במכירת דירה, עורך הדין רשאי לגבות כל סכום שהוא, כאשר פעמים רבות הסכום הזה נגזר מאופי העסקה. כלומר, אם מדובר בעסקה שדורשת עבודה מרובה, וכוללת יצירת חוזה מסובך או החלפה מאסיבית של טיוטות או ענייני מס (כמו למשל הפחתת מס שבח, ניהול חשבון נאמנות, דירה שהועברה במתנה או בירושה), מובן שעורך הדין יגבה סכום גבוה יותר.

Scroll to Top