התרת נישואין

​התרת נישואין מתייחסת לבני זוג מעורבים בדתם, חסרי דת או כאשר קיים חשש כי אחד מבני הזוג אינו יהודי באופן וודאי ("ספק יהודי"). במקרים הללו, בטלה סמכותו של בית הדין הרבני בדבר נישואין וגירושין,  לפי חוק שיפוט בתי הדין הרבניים, המגדיר נישואין וגירושין של יהודים בלבד.

כלומר, הליך התרת נישואין, יהיה נכון ורלוונטי רק לבני זוג מעורבים מבחינה דתית, כגון – גבר יהודי הנשוי לאישה נוצרייה, ומטבע הדברים השניים התחתנו בחתונה אזרחית. בעת החלטת זוג לפרק את התא המשפחתי שאותו בנו יחד, וכאשר מדובר בזוג שהתחתן שלא על פי הדת, אזי יהיה עליו לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה בבקשה, להתרת הנישואין.

כאמור, הליך התרת הנישואין יעשה בפנייה של הזוג, או אחד מבני הזוג, לבית המשפט לענייני משפחה, וזאת לפי סעיף 1 לחוק התרת נישואין. בבית המשפט לענייני משפחה, תוגש בקשה להתרת נישואין, אשר מכילה את הפרטים הבאים: פרטיהם האישיים של בני הזוג, מקום מגוריהם, הדת שאליה משתייך כל אחד מבני הזוג (במידה ויש ספק בדבר הערכאה הדנה – אם מדובר בזוג יהודים, אזי הערכאה הרלוונטית הינה בית הדין הרבני), תאריך הנישואין של השניים והמקום שבו נישאו. כמו כן, עליהם לציין את הסיבה שבגינה הם מבקשים לקיים את ההתרה.

 

Scroll to Top