הסכם ממון

הסכם ממון בין בני זוג נועד להסדיר את חלוקת הנכסים בין בני הזוג לפני הנישואין, תוך כדי הנישואין, ואף בעת הגירושין או הפרידה ובכך להקל עליהם,  באמצעות יצירת מנגנון הסכמי, באשר לחלוקת הרכוש. לא פעם ובאופן טבעי למדי, הרכוש של בן זוג אחד עשוי להתערבב ברכוש של בן/בת הזוג השני/יה. מכאן, שלאחר פרידה עשויות להתגלע מחלוקות רבות בין בני הזוג, באשר לאופן חלוקת הרכוש לאחר הנישואין.


הסכם יחסי ממון

אחת הסוגיות בנושא היא רכוש שצבר בן הזוג לפני הנישואין.  לאחד מבני הזוג הייתה דירה שנרכשה מכספו לפני הנישואים, כאשר לאחר החתונה שני בני הזוג התגוררו בדירה, האם לאישה יש זכות להמשיך ולהתגורר בדירה? האם יש לה זכות קניינית על הדירה? התשובה בהחלט עשויה להיות חיובית. האישה בהחלט יכולה לטעון כי יש לה זכות בדירה, לאחר שנות זוגיות רבות, שבהן השקיעה בדירה ואף התגוררה בה.

דוגמא נוספת, הבעל הקים  עסק משגשג אשר בו השקיע את כל מרצו ורכושו לרבות רכוש אשר הביא לפני נישואיו. בני הזוג התגרשו, והבעל טען כי העסק שייך לו בלבד. האישה  תטען כי הצלחת בעלה בעסק נבע מהסיבה שהיא נשאה בעול ניהול הבית וגידול הילדים ומשכך זכותה לקבל מחצית מהעסק ופירותיו. ברוב המקרים להוציא יוצא מן הכלל צודקת האישה בטענתה. מקרים כגון אלה הם המובילים את הצדדים לחתום על הסכם ממון אשר בכוחו למנוע מחלוקות עתידיות בנושא הרכוש

מה כדאי לכלול בהסכם ממון?

הסכם הממון צריך לכלול ולפרט ככל האפשר את ההפרדה הרכושית בין בני הזוג.

כדאי שתשלומי המשכנתא יחולקו בין בני הזוג באופן שווה לפי הסכם ממון, חשוב מאוד לקבוע מה יהיה אופן תשלום המשכנתא לאחר הגירושין ומי יישא בתשלומים השוטפים.  עניין זה הוא הכרחי  למניעת בעיות ומחלוקות בעתיד.

במידה ולבני הזוג יש דירה/דירות מלפני הנישואין חשוב להסדיר זאת במסגרת הסכם ממון, בין היתר אם מדובר בדירה שנרכשה לפני הנישואין או אם מדובר בדירה שהתקבלה במהלך הנישואין.

חשוב מאוד גם לכלול הסדרים בנוגע להמשך החיים האישיים עם בני זוג אחרים  רצוי מאוד להתייחס בהסכם הממון מה יהיה הדין  בעניינה של דירת המגורים שהם רכשו, שאמורה לשמש את בן הזוג המגדל את הילדים המשותפים. שכן עלול  בן הזוג (ה"חדש") לטעון בעתיד לבעלות משותפת על הדירה.

במידה ויש בידכם קניין רוחני כגון: זכויות על יצירות/שירים/פטנטים,  חשוב מאוד להסדיר מה יהיה הדין עם התגמולים העתידיים בגינם. לדוגמא: המצאת פטנט במהלך הנישואין/זוגיות עשוי, להיות שייך לבני הזוג. לכן רצוי לציין בפועל מה יהיה שיעור התשלום, אם בכלל, שישולם ע"י אחד מבני הזוג לרעהו.

במידה ויש בידכם מוניטין עסקי מהקמת עסק משגשג ומצליח חשוב ורצוי להסדיר זאת במסגרת הסכם ממון.

במסגרת הסכם הממון כדאי גם לקבוע סעיף של סנקציה, ו/או פיצוי מוסכם במידה ואחד מבני הזוג יפר את אחד הסעיפים.  

אישור ההסכם?

הסכם ממון מצריך אישור ביהמ"ש (סעיף 2 לחוק יחסי ממון) קרי, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני (כאשר הוא דן בענייני רכוש, כחלק מתביעת גירושין כוללת). כך שכאשר נחתם הסכם ממון, יש להגישו לאישור לבית המשפט אשר טרם אישורו יבחן אותו במטרה לבדוק שאחד הצדדים לא מקופח בצורה מובהקת. 

בנוסף יוודה ביהמ"ש כי בני הזוג  אכן מבינים את ההסכם ואת תוכנו. הוא אף עשוי לשאול שאלות, על מנת לוודא שההסכם נחתם מרצון חופשי ולא מתוך כפייה או איום. לאחר שאושר הסכם הממון, הרי שמדובר בפסק דין שיש לקיים. קשה מאוד לבטל הסכמי ממון, אלא במקרים חריגים וקיצוניים.

ביטול הסכם ממון

 הסכם ממון הוא בחזקת "פסק דין" ופסק דין אינו ניתן לביטול בקלות, ויבוטל רק  במקרים חריגים מאוד.

עילה לביטולו של הסכם ממון יכולה להיות "עושק", "כפייה", "מרמה" ועוד.  בפועל בתי המשפט בוחנים בזהירות כל בקשה לביטול הסכם ממון, זאת, מהחשש שמא מדובר ברצון לנקמה, או מרצון לשפר תנאים ולא מעבר לכך. ולכן, יש צורך בעילות כבדות משקל ומבוססות על מנת לבטל הסכם ממון.

ברירת המחדל כשאין הסכם ממון 

חוק יחסי ממון עוסק בין היתר "באיזון משאבים" בין בני הזוג, במקרה של פרידה או גירושין. ברירת המחדל לפי חוק יחסי ממון כשאין הסכם ממון היא לחלק שווה בשווה את כל הרכוש המשותף אשר נצבר על ידי הצדדים במהלך הנישואין.  גם במקרים בהם אחד מבני הזוג הוא המפרנס העיקרי והשני משמש כעקר/ת בית יחולקו המשאבים שווה בשווה בין בני הזוג. הגישה המשפטית היא, שבתא משפחתי כל הצדדים שווים. כולם תורמים בצורה מסוימת להצלחתו של התא המשפחתי

סעיף 5 לחוק יחסי ממון קובע את הדין לגבי איזון משאבים בין בני זוג, בקבעו, כי עם התרת הנישואין, או הפסקתם עקב מוות של אחד מבני הזוג, יהיה זכאי כל אחד מהם למחצית שווים. עם זאת, יחד עם הכלל בא החריג. החריג לכלל איזון המשאבים קובע, כי הנכסים הבאים לא יילקחו בחשבון במסגרת "איזון המשאבים": נכס שהחזיקו בני הזוג לפני הנישואין או נכס שאחד מהם קיבל במתנה או בירושה במהלך חיי הנישואין וגמלה המשולמת מהביטוח הלאומי/גמלה המשולמת עקב פיצוי לאחד מבני הזוג (דוגמאות: קצבת נכות, קצבת זקנה). אגב, חוק יחסי ממון קובע, כי כלל נכסי בני הזוג יאוזנו ביניהם. 

 

Scroll to Top