10 נקודות חשובות שיש להקפיד לכלול בהסכם מייסדים:

הסכם המייסדים הוא כלי חשוב לקביעת יחסי שותפות וניהול בין מייסדי עסק או פרויקט, ולכן חשוב מאוד להגדיר מראש את 10 הכללים הבאים:

 1. תיאום התרומה של כל מייסד:

  הגדירו בבירור את תרומתם של כל מייסד לעסק, החומרים, המשאבים או הידע שהם מביאים לפרויקט.

 2. תפקידים ואחריות:

  הסכמו על תפקידים מדויקים לכל מייסד והגדירו בבירור את האחריות של כל אחד מהם במסגרת העסק.

 3. מנגנונים לפתרון סכסוכים:

  כללו בהסכם מנגנונים והתהליכים לפתרון סכסוכים בין המייסדים, כדי למנוע ניכור ולהקל על הבחנה במקרים של התנגדות.

 4. חלוקת רווחים:

  הסכימו על דרכי החלוקה של הרווחים וההחזר הכלכלי בעסק, כולל הוראות על חלוקה שווה או לפי השותפות.

 5. הסרת מייסד:

  במקרה של הסרת מייסד, הסכימו על התהליכים והתנאים בהם ייעשה זאת, ומה קורה עם חלקו/האחוזים של המייסד שעוזב.

 6. התמקדות בעסק:

  כללו הגדרה והתחייבות לעניין ההתמקדות  בעסק, לרבות התייחסות לעסקים אחרים ככל ויש אשר יכולים להשפיע על התנהלות העסק ו/או הפרויקט המשותף.

 7. מונעי גיוס נוספים:

  כללו הגבלות ותנאים בהם יוגדר האם ניתן להוסיף מייסדים נוספים ובאילו תנאים.

 8. סודיות והגנה על ידע:

  הגדירו סעיפים הנוגעים לסודיות ולשמירה על המצאות/תהליכי עבודה/פטנטים/ידע/ספקים וכו' אשר יפותחו או ייבאו לפרויקט שלכם

 9. אפשרות למכירת העסק:

  הסכימו מראש על התנאים והאפשרויות למכירת העסק ושותפיו.

 10. הוראות שוליות:

  הוסיפו הוראות נוספות שיכולות להיות רלוונטיות למקרה הספציפי שלכם, כמו תנאים טכניים, העסקת בני משפחה, חברים, שיפוצים, מעבר מיקום העסק ועוד.

 
 
 
Scroll to Top