הורות משותפת 

הורות משותפת היא מתכונת משפחתית שבנויה משני אנשים, לרבות מאותו המין, אשר בוחרים להקים ביחד משפחה. לרוב מדובר בשני אנשים שהיו זרים איש לרעהו או רעותו. לעיתים מדובר בשני חברים ותיקים, אשר בוחרים להקים יחד משפחה. לעיתים מדובר בבני זוג, שעקב סיבות פיזיות או ביולוגיות, בוחרים להקים משפחה באמצעות הפרייה מלאכותית או אימוץ בין ארצי

לעיתים מדובר באדם יחיד, לרוב אישה, אשר בוחרת להקים משפחה ללא דמות אב, באמצעות הפרייה מלאכותית (אך אפשרות זו אינה קשורה לנושא של הורות משותפת, אלא מוצגת רק לצורך המחשה). לעיתים זוגות שאינם מקיימים מערכת יחסים זוגית, בוחרים להקים משפחה בשל חוסר יכולת להביא ילד באופן טבעי. כל האפשרויות המוצגות, יצרו, בין היתר, את המתכונת "הורות משותפת"

אם נרצה להגדיר "הורות משותפת", נוכל להציע את ההגדרה באה: הורות משותפת היא מתכונת של משפחה, שמוקמת ע"י שני אנשים שלא מקיימים מערכת יחסים זוגית, לצורך הבאת ילד לעולם וגידולו יחדיו.

משום שהורות משותפת נערכת בדרך כלל ע"י שני צדדים שאינם בני זוג או לחלופין אינם נשואים, אחד הנושאים המהותיים במסגרת קיומה של ההורות המשותפת, הוא הסכם הורות משותפת בין שני הצדדים. יודגש כי הסכם הורות משותפת אינו הסכם של מה בכך, אלא הסכם שעתיד ללוות את שני הצדדים לאורך שנים רבות. לכן, עליו לכלול מגוון רחב של נושאים, החל מנושאים שבמצב רגיל נחשבים למשניים מאוד ועד לנושאים מהותיים, כפי שנרחיב בהמשך המאמר.

באשר ליישומה בפועל של ההורות המשותפת, הרי שזו יכולה להתקיים במספר תרחישים: הורות משותפת יכולה להתקיים כאשר שני בני הזוג מבקשים להביא ילד לעולם באמצעות הפרייה מלאכותית. האפשרות הזו רלוונטית לנשים, או לשני צדדים שאחד מהם הוא גבר והשנייה אישה. הורות משותפת גם יכולה לבוא לידי ביטוי באמצעות קיום יחסי מין, ללא מחויבות רגשית. דרך נוספת ליישומה של הורות משותפת, היא היעזרות באם פונדקאית. כלומר, גורם שלישי אשר מביא את הילד של הצדדים לעולם, באמצעות הפרייה מלאכותית, או באמצעים שמרניים.

סדר המאמר מכאן ואילך יהיה כדלקמן: קודם נסביר אילו טעמים הביאו לעליית שכיחותה של מתכונת ההורות המשותפת. לאחר מכן נסביר ונרחיב לעומק על האפשרויות העומדות בפני שני צדדים המבקשים לקיים הורות משותפת ולהביא ילד לעולם. לאחר מכן נסביר מהי הורות משותפת ולבסוף נרחיב ונפרט אילו נושאים כדאי לכלול ולהסדיר במסגרת הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת

כדי לקיים הורות משותפת, כדאי לערוך הסכם, שכן מדובר במתכונת של הקמת משפחה ע"י שני צדדים שייתכן שהם זרים. הייחודיות בהסכם הורות משותפת היא, שהוא אינו הסכם טריוויאלי. מדובר בהסכם שעתיד להסדיר את כל היחסים בין בני הזוג הפונים לאפיק של הורות משותפת

משום שמדובר בהסכם בין שני צדדים זרים, אזי כדאי להבהיר שתי נקודות. הנקודה הראשונה היא, כי מדובר בהסכם שיש לאשר בפני בית המשפט לענייני משפחה. זאת מכיוון שמדובר בהסכם מורכב מאוד, שעתיד להסדיר נושאים רבים שישפיעו על חייהם של שני הצדדים במשך שנים רבות. הנקודה השנייה היא, כי חשוב להיעזר בעורך דין משפחה, לצורך עריכת הסכם הורות משותפת וכן לצורך ייצוג בכל ההליך.

הנושאים שכדאי להסדיר בהסכם משמורת משותפת

הסכם הורות משותפת הוא הסכם מורכב ומהותי מאוד. זאת מכיוון שמדובר בהסכם בין שני צדדים שאינם בני זוג, אלא בשני צדדים שחוברים יחדיו למטרה אחת והיא הקמה של משפחה משותפת. לכן, על הסכם ההורות המשותפת לכלול מגוון רב של נושאים. הבה נסקור חלק מהנושאים הללו, כאשר נדגיש שלא מדובר ברשימה מלאה, להלן:

שמו של הילד: מדובר בנושא שהוא לכאורה טריוויאלי, אך שוב נדגיש כי הסכם הורות משותפת נערך בין שני צדדים שלא מקיימים משק בית משותף ועל אחת כמה וכמה לא מדובר בבני זוג מן היישוב, אלא בשני צדדים שהם לכאורה זרים אחד כלפי השני. לכן, הסכמה לגבי שם הילד היא עניין שכדאי להסדיר בהסכם.

הזכויות והחובות בעת היריון: בתור עורכי דין משפחה שכבר צברו ניסיון בעריכת הסכמי הורות משותפת, אנו ממליצים להסדיר בהסכם את הזכויות והחובות שמוטלות על שני הצדדים בעת היריון, החל מהבדיקות שיש לערוך במהלך ההיריון ועד לצורת הלידה (לידה בבית או בבית חולים וכו'). כמו כן, אנו ממליצים להסדיר בהסכם ההורות המשותפת, את האופן שבו בני הזוג יתפקדו מבחינה כלכלית בעת ההיריון, כלומר: מהם חובותיהם מבחינת המימון הכספי בעת ההיריון

הסדרת המגורים: בהסכם משמורת משותפת, מומלץ להסכים לגבי הקרבה הפיזית של ההורים איש לרעהו. כדאי להסדיר את העובדה ששני ההורים יתחייבו לגור האחד בקרבת השני, לפחות עד לגיל שבו הילד שייוולד יגדל מספיק כדי לנסוע באוטובוסים. כך לדוגמא, מה הדין במקרה שבו הורה רוצה לעבור דירה בשל שינוי מקום עבודה, מה הדין במקרה שבו הורה מקבל הצעת עבודה במדינה זרה, מה יהיו התנאים שלאורם יוכל ההורה לעזוב ולעבור למדינה זרה. כל אלו נושאים שכדאי להסדיר במסגרת הסכם הורות משותפת

תשלום מזונות: עוד נושא אקוטי שחשוב להסדיר במסגרת הסכם הורות משותפת, הוא החבות במזונות. בישראל, החבות במזונות מוטלת מכוח הדין הדתי-אישי על האב. כלומר, אב חב באופן מוחלט במזונות ילדיו. לכן, חשוב להסדיר במסגרת הסכם הורות משותפת, את סוגיית המזונות, את שיעור המזונות ועוד. נציין כי במידה ולא מדובר בזוגיות שיוצרת חבות במזונות, כמו למשל: אם ואם, הרי שבמקרה כזה תוטל חבות במזונות, מכוח הסכם ולא מכוח הדין הדתי-אישי.

הסדרת סוגיית המשמורת: עוד נושא מהותי שיש להסדיר במסגרת הסכם הורות משותפת, הוא סוגיית המשמורת. דהיינו, יש להסדיר מי ההורה שיקבל את המשמורת הבלעדית על הילד וכן מה יהיו הסדרי הראיה שמהם ייהנה ההורה השני. לחלופין, יכולים ההורים להסכים על משמורת משותפת ובמקרה כזה יש להסדיר בדיוק את החובות והזכויות של בני הזוג ועוד

הדין במקרה של פטירה: עוד סוגיה שהיינו ממליצים להסדיר במסגרת הסכם משמורת משותפת, היא הדין במקרה של פטירת אחד ההורים. האם על ההורים לערוך ביטוח חיים, מי יירשם בתור מוטב בפוליסה במקרים כאלו, מה תהיינה זכויותיו של הילד בעיזבונו של ההורה ביחס ליורשים אחרים, האם במקרה של פטירה תהיינה לסבים וסבתות זכויות לעניין הסדרי ראיה ועוד. אלו נושאים אקוטיים, שכדאי להסדיר במסגרת ההסכם.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scroll to Top