מזונות

מכוח הדין  מוטלת על האב חובת תשלום דמי מזונות  שנועדו לכלכל את ילדי  וכן לכלכל את האישה. התכלית לחובת תשלום דמי מזונות היא תכלית מוסרית וסוציאלית, לפיה אין מקום להותיר ילדים ללא פרנסה, לבוש וכלכלה. כך גם כאשר מדובר באישה, תשלום המזונות מוטל על האב כלפי כל אחד מילדיו. תפקידם של דמי מזונות, הוא לדאוג לכך שהאישה והילדים יחיו ברמת חיים סבירה, גם לאחר פרידה, כאשר התא המשפחתי אינו שלם. ככלל, דמי המזונות משולמים עד לסיום השירות הצבאי של הילדים (לרבות שירות לאומי, בנסיבות מסוימות)

ממוצע תשלום על ילד אחד

 דמי מזונות מינימליים הינם  בין 1,500-2,000 ש"ח בחודש לילד. עם זאת, גובה דמי המזונות עלולים להשתנות בהתאם   לצרכי הילד ובהתאם ליכולתו הכלכלית של האב. חשוב לציין, כי דמי המזונות מחושבים גם בהתאם לחישוב מדד מזונות, כך שמפעם לפעם, שיעורם עשוי להתעדכן.

עד מתי משלמים מזונות?

 החובה לשאת במזונות היא חובה אבסולוטית ואין לאב אפשרות לקבל פטור מתשלום דמי מזונות .עם זאת, שיעור המזונות משתנה  מגיל לגיל. כאשר מדובר בשיעור המזונות, מדובר בחובת תשלום  דמי מזונות לילד  עד גיל 6  ללא סייג (קטני קטנים). מגיל 6 ועד גיל 15 חיוב האב במזונות  היא בבחינת "צדקה". בשלב זה, האב חייב לשלם מזונות רק בכל הנוגע לנושאים מהותיים, כגון: חינוך, מזון, ביגוד ועוד. בגיל הזה האב לא חייב לשאת במכלול הוצאותיו של הילד, אלא בנושאים המינימליים.

מגיל 15 ועד גיל 18 האב חייב לשלם במזונות לילדיו, מכוח צדקה בלבד. זהו השלב שבו האב חייב לשלם מזונות בהתאם ליכולת ההשתכרות שלו. אם עד גיל 6 האב חויב לשלם במזונות בצורה אבסולוטית, הרי שבשלב זה, האב יהיה חייב לשלם מזונות רק בהתאם ליכולתו וגם בהתאם ליכולות הכלכליות של האם.

מזונות אחרי גיל 18: אומנם האב חייב לשלם דמי במזונות גם בשלב השירות הצבאי, אך לרוב, מדובר במזונות בשיעור של שליש ממה שנפסק בעבר.

אופן חישוב דמי מזונות

 מדובר באחת השאלות הראשונות שנשאל עורך דין מזונות. התשובה לאופן שבו נערך חישוב דמי מזונות, היא פשוטה למדי. כדי לחשב מזונות, יש להיעזר במחשבון דמי מזונות המשמש גם את בתי המשפט והמשקלל מספר רב של אלמנטים, כמו: גיל הילד, המשכורת של ההורים, הימים שבהם האב מבלה עם בנו, מספר הילדים המשותפים, הפעילות של הילד וכו..

אפשר להיעזר במחשבון מזונות חינם, שאפשר למצוא במגוון אתרי אינטרנט. עם זאת, כדאי להיזהר ממחשבונים חינמיים, שכן כל מקרה נבחן על פי הנסיבות. 

להיכן מוגשת התביעה?

 ניתן להגיש לבית הדין הרבני, וישנה סמכות מקבילה לבית המשפט לענייני משפחה.  תביעת מזונות היא תביעה משפטית לכל דבר ועניין ונדרש להציג ראיות באם יהיו מחלוקות על הסכום. 

במקביל להגשתה, ניתן להגיש בקשה למזונות זמניים. עד מתן ההחלטה בעניין המזונות הזמניים, על האב לשאת במזונות בשיעור מסוים, וזאת עד להכרעה בתביעה למזונות קבועים ומתן פסק הדין. יש מקרים בהם ניתן להגיש תביעה להפחתת מזונות, או להפחתת דמי מזונות ממוצעים לחודש – במקרים שבהם הנסיבות משתנות (לדוגמא: כאשר הילדים עוברים לגור עם האב, או עוברים לגור בפנימייה).

הסכם מזונות

ניהול הליך משפטי בכלל ומזונות בפרט לוקח זמן, גורם להוצאות מיותרות, לכעסים מיותרים, ובכלליות לפגיעה באיכות החיים של בני הזוג וגם של ילדיהם המשותפים. לעומת זאת, הדרך המהירה והיעילה ביותר היא באמצעות חתימה על הסכם גירושין לרבות סעיפי המזונות והמדור, כמו כן ניתן גם להגיע להסכמה רק על תביעת המזונות ולערוך הסכם מתאים. 

בהסכם זה יבואו לביטוי  שיעור המזונות, פרק הזמן בו ישולמו דמי המזונות, הסכמה לגבי הוצאות נלוות (מחציות) וכן נושאים רבים נוספים.  הסכם דמי מזונות בין ההורים אינו מחייב את הילד או הילדים המשותפים שלהם.  בכל רגע נתון, הם יכולים להגיש תביעת מזונות ילדים עצמאית למזונות ואף בעתיד, להגיש תביעת מזונות רטרואקטיבית נגד האב. בהסכמי מזונות מציינים בד"כ מנגנון, שבו האם תפצה את האב, במקרה שבו תוגש תביעה עצמית למזונות.

בנוסף, כדי שהסכם מזונות אכן יחייב, יש לאשר אותו בפני ערכאה שיפוטית. כמו כן, על ההסכם לעסוק רק בענייני המזונות ולא בנושאים נלווים נוספים. 

גובה דמי מזונות תלוי בין היתר בהסדרי השהייה, שכן ההורה אשר אצלו ישאר הילד מס ימים גדול יותר ידרש להוצאות גדולות יותר. 

היתרון לאחריות המשותפת, מתבטא הן בהפחתה בשיעור המזונות והן בהזדמנות ליטול חלק רחב בחיי הילדים המשותפים. החיסרון יכול לנבוע מהאחריות הכבדה שמוטלת על האב, כמו גם על האם. .

שלילת דמי מזונות

יש מקרים מיוחדים בהם ניתן לשלול דמי מזונות מילדים בשל סרבנות קשר עם האב, אשר נדרש להוכיח זאת ולא רק לטעון זאת.  התפיסה היא שילד אינו בשל נפשית להבין את השלכות התנהגותו ורצונו לניתוק הקשר עם האב. עם זאת, הדין הדתי מכיר באפשרות אחת לשלול דמי מזונות מילד במקרה של  "ילד מורד" – ילד שמתנהג בצורה לא ראויה ומתריסה נגד האב, עד כדי כך שלא יהיה מוצדק להטיל על האב את חובת תשלום המזונות.

עם זאת,  לא די בכך שהאב יטען בפני ביהמ"ש כי בנו אינו מוכן להיות עמו בקשר, יש להראות התנהגות קבועה, עובדתית מורכבת ומלאה של התנהגות לא ראויה מצד ילד כלפי האב וכן רצון כנה של האב להיות בקשר עם הילד, לעומת חוסר רצון מצד הילד. בית המשפט יבחן בין היתר, האם האב עשה מאמץ כדי להיות בקשר עם הילד?, האם האב אחראי לחוסר הקשר בין הצדדים?, האם יש אפשרות לקרב בין האב לילד?, האם לילד תהיה אפשרות לחיות חיי רווחה גם במקרה שבו יקבל האב פטור מתשלום מזונות?וכן הלאה

חובת תשלום -דין אישי

חובת תשלום מזונות הילדים היא חובה אבסולוטית. מדובר בחובה ש"יונקת" מהדין הדתי-אישי, שחל על האב. חובה זו אינה קיימת רק בדין היהודי, אלא גם בדין המוסלמי והנוצרי. אך מה קורה כאשר לאב אין דין דתי? למשל, אב חסר דת? המחוקק חשב גם על אפשרות זו ולשם כך חוקק חוק, הנקרא "החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959" (להלן: "חוק המזונות"). חוק המזונות החדש קובע, כי כאשר מדובר באב שהוא חסר דת, אזי הוא יהיה חייב לשלם דמי מזונות מכוח חוק המזונות, אך לא מכוח הדין הדתי-אישי. בהיעדר דין דתי, קובע סעיף 6 לחוק מזונות ילדים, כי היקף המזונות ומידתם, בהיעדר הסכם בין ההורים, ייקבע עפ"י החלטת בית המשפט ויכולתו הכלכלית של האב. חוק המזונות מתייחס גם למזונות אישה (על כך – נפרט בהמשך). לפיכך, כל אדם חייב לשלם מזונות, גם אם אין לו דין דתי-אישי.

חד מיניים

מה הדין, כאשר מדובר בילד של זוג חד מיני? על מי תוטל חובת תשלום מזונות? 

מצד אחד, הדין הדתי-אישי אינו רלוונטי במקרים כאלו, משום שלכאורה, בין אם מדובר בשני אבות או בשתי אימהות, לא ברור מי הוא האב שחייב לשאת בחובת תשלום מזונות. מאותה סיבה, גם חוק המזונות אינו רלוונטי במקרים כאלו, כי לא ברור מי האב.

כאשר מדובר בבני זוג מאותו המין, הרי שהקושי יכול לבוא לידי ביטוי, גם במקרים שבהם אם נכנסה להיריון בהפריה, אך בת זוגה אינה אמו של הילד שנולד ואין לה כל קשר ביולוגי לילד. לכן, אם אין קשר ביולוגי, האם יש מקום להטיל מזונות?

החובה לשאת במזונות  במקרים כגון אלה מוטלת מכוח "חוזה". כאשר מוגשת תביעת מזונות בין זוגות חד מיניים, בית המשפט יבחן מה הייתה ההסכמה בין בני הזוג, בעת שהילד הובא לעולם. האם הייתה הסכמה לגידול משותף, או שמא היה רצון רק של אחד מבני הזוג. במידה ויתברר, כי ה"חוזה" בין בכתב בין בהתנהגות  קבע ששני ההורים יגדלו את הילד במשותף, אזי תוטל חבות במזונות.

מזונות אישה

אישה זכאית לדמי מזונות, במידה ובני הזוג נפרדו, אך טרם התגרשו סופית. התכלית- להקנות לה חיים בכבוד עוד בשלב שמערכת יחסיה עם בעלה, טרם הסתיימו. האב לא חייב לשאת במזונות אישה לאחר גירושין.

למרות האמור, ייתכן והאב יקבל פטור ממזונות אישה כאשר יוכח שהאישה היא האחראית על לגירושין מכח בגידה כגון: קיום יחסי מין עם גבר אחר ובגידה בבעלה, או לחילופין כאשר מדובר באישה שמוותרת על מזונותיה הזמניים עד להכרעה בתביעת הגירושין.

מה קורה אם לא משולמים המזונות?

בעל או אב שמסרב לשלם מזונות ילדים ניתן לפתוח כנגדו תיק הוצאה לפועל.  בניגוד להליכי גבייה בהוצאה לפועל, כאשר מדובר בתיק מזונות בהוצאה לפועל, אפשר אפילו לבקש צו מאסר נגד האב ואף לבקש צו עיכוב יציאה מהארץ. בנוסף ניתן לפנות לביטוח הלאומי ולהגיש תביעת מזונות. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972, קובע, כי אישה שאינה מקבלת מזונות מאבי ילדיה, רשאית לקבל השלמת הכנסה בשיעור יחסי מהמזונות (לא שיעור כולל). לעומת זאת, במקרים אלו הביטוח הלאומי רשאי להגיש תביעת תחלוף נגד האב, בגין כל תשלום שישולם לאישה. עם זאת, חשוב לציין כי מזונות מהביטוח הלאומי אינם ניתנים לכל אם: התגמולים ניתנים בהתאם להכנסתה של האם (משיעור השתכרות מסוים, הביטוח הלאומי אינו מקנה תגמולים, בשל אי תשלום מזונות)

 
Scroll to Top