אז מהי בעצם בקשה ליישוב סכסוך?

בטרם יגיש אחד הצדדים תביעה לגירושין חובה עליו להגיש לבית המשפט בקשה ליישוב סכסוך. שמהווה מעין  בבקשה "לקבלת סיוע", בפתרון המחלוקת.

לאחר הגשת הבקשה, ההליך מופנה ליחידת סיוע, שמצויה ליד כל בית משפט לענייני משפחה. אשר מורכבת מעובדים סוציאליים, ופסיכולוגים, בעלי ניסיון בפישור וגישור בסכסוכים בתחום דיני המשפחה, אך ללא ידע משפטי

לאחר הגשת הבקשה מוקפאים כלל ההליכים המשפטיים בין בני הזוג כך שלא ניתן להגיש תביעה הנוגעת לסכסוך, אלא רק לאחר 45 ימים מהיום שבו הוגשה הבקשה ליישוב סכסוך או 60 ימים ככל שהמועד הוארך.

החוק המסדיר את הדין באשר לבקשה ליישוב סכסוך, קובע בסעיף 1 כי "מטרתו של חוק זה לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד". בנוסף קובע החוק להסדר התדיינות, כי אדם המבקש להגיש תובענה בעניין משפחתי (לרבות מזונות, תביעה לגירושין, יחסי ממון, ועוד) יגיש בתחילה תביעה ליישוב סכסוך.

קיימת חובה להתייצב אם הוגשה בקשה לישוב סכסוך שכן סעיף 3(ב)(1) לחוק להסדרת ההתדיינות קובע כי היא בדיוק כמו  הזמנה לדין לבית המשפט, ולכן אי התייצבות עשוי לגרור סנקציות כלפי הצד שלא התייצב

Scroll to Top